Wet pour safety surface in Kallisperi street, near Acropolis New Museum, Athens