Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 16:45

Νέο πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουμε ως επιχείρηση, ανανεώσαμε πρόσφατα το σχετικό πιστοποιητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Κατηγορία Τα νέα μας

Η εταιρεία μας, πιστή στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ανανέωσε πρόσφατα το πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, χυτών δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών και τοποθέτησης αθλητικού εξοπλισμού. Το νέο πιστοποιητικό ισχύει έως 14-9-2018.

Κατηγορία Τα νέα μας
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014 15:24

Ανανεωμένο Πιστοποιητικό ISO 9001:2008

Ανανεώθηκε πρόσφατα το Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας μας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001:2008. Το νέο Πιστοποιητικό έχει ισχύ έως την 17η Ιανουαρίου 2017. Η ποιότητα έχει πάντα πρωτεύοντα ρόλο σε όλες τις διαδικασίες της εταιρείας μας!!

Κατηγορία Τα νέα μας
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013 03:00

ISO 9001

Κατηγορία Πιστοποιητικά