Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 11:11

Ανανέωση Πιστοποιητικού ISO 9001:2015

Μετά τον σχετικό έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα η επιχείρησή μας ανανέωσε την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015. Η ισχύς του νέου πιστοποιητικού είναι έως τον Μάρτιο του 2024.

Κατηγορία Τα νέα μας