Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 11:05

Μέτρα προστασίας για Covid 19

Η επιχείρησή μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις κατά περίπτωση σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις αρμοδίων φορέων.

Κατηγορία Τα νέα μας