Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 14:45

Νέο πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουμε ως επιχείρηση, ανανεώσαμε πρόσφατα το σχετικό πιστοποιητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Κατηγορία Τα νέα μας

Η εταιρεία μας, πιστή στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ανανέωσε πρόσφατα το πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, χυτών δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών και τοποθέτησης αθλητικού εξοπλισμού. Το νέο πιστοποιητικό ισχύει έως 14-9-2018.

Κατηγορία Τα νέα μας