Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014 13:24

Ανανεωμένο Πιστοποιητικό ISO 9001:2008

Ανανεώθηκε πρόσφατα το Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας μας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001:2008. Το νέο Πιστοποιητικό έχει ισχύ έως την 17η Ιανουαρίου 2017. Η ποιότητα έχει πάντα πρωτεύοντα ρόλο σε όλες τις διαδικασίες της εταιρείας μας!!