Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 11:05

Μέτρα προστασίας για Covid 19

Η επιχείρησή μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις κατά περίπτωση σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις αρμοδίων φορέων.