Σάββατο, 29 Απριλίου 2017 03:00

Νέο πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της εταιρείας μας

Η εταιρεία μας, πιστή στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ανανέωσε πρόσφατα το πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, χυτών δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών και τοποθέτησης αθλητικού εξοπλισμού. Το νέο πιστοποιητικό ισχύει έως 14-9-2018.