Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 00:00

Η πρώτη εφαρμογή χυτού δαπέδου ασφαλείας Playtop στην Κύπρο

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την εφαρμογή πολύχρωμου χυτού δαπέδου ασφαλείας Playtop στην Αγγλική βάση της περιοχής Αγίου Νικολάου Αμμοχώστου, στην Κύπρο. Σημειωτέον ότι αυτή ήταν η πρώτη εφαρμογή δαπέδου Playtop στην Κύπρο.