Τα νέα μας

Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021 13:13

Νέο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

Η επιχείρησή μας ανανέωσε πρόσφατα το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2017, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177+ΑC:2019, Κ.Υ.Α. 91808/2020 για τα χυτά δάπεδα ασφαλείας που κατασκευάζουμε. Ο…
Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 11:11

Ανανέωση Πιστοποιητικού ISO 9001:2015

Μετά τον σχετικό έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα η επιχείρησή μας ανανέωσε την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015. Η ισχύς του νέου πιστοποιητικού…
Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 11:05

Μέτρα προστασίας για Covid 19

Η επιχείρησή μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις κατά περίπτωση σχετικές οδηγίες…
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 16:45

Νέο πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουμε ως επιχείρηση, ανανεώσαμε πρόσφατα το σχετικό πιστοποιητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.
Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017 02:00

10 χρόνια Playtop!

Η συνεργασία μας με την εταιρεία Playtop UK συμπλήρωσε ήδη μία δεκαετία! Η ποιότητα των χυτών δαπέδων ασφαλείας που κατασκευάζουμε είναι κορυφαία!