Τα νέα μας

Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 08:11

Ανανέωση Πιστοποιητικού ISO 9001:2015

Μετά τον σχετικό έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα η επιχείρησή μας ανανέωσε την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015. Η ισχύς του νέου πιστοποιητικού…
Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 08:05

Μέτρα προστασίας για Covid 19

Η επιχείρησή μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις κατά περίπτωση σχετικές οδηγίες…
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 14:45

Νέο πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουμε ως επιχείρηση, ανανεώσαμε πρόσφατα το σχετικό πιστοποιητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.
Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017 00:00

10 χρόνια Playtop!

Η συνεργασία μας με την εταιρεία Playtop UK συμπλήρωσε ήδη μία δεκαετία! Η ποιότητα των χυτών δαπέδων ασφαλείας που κατασκευάζουμε είναι κορυφαία!
Η εταιρεία μας, πιστή στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ανανέωσε πρόσφατα το πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τοποθέτηση αθλητικών…