Ακρυλικός τάπητας σε στρατόπεδα της MFO στο Σινά.

Ακρυλικός τάπητας σε στρατόπεδα της MFO στο Σινά.