Βουλγαρία: Συνθετικός τάπητας cushion στο Karnobat