Δήμος Πετρούπολης: Ακρυλικός τάπητας στο γήπεδο μπάσκετ οδού Έλλης & Σουλίου