Επίστρωση ελαστικού τάπητα στίβου σε Δημόσιο Σχολείο στην Ηλιούπολη