Σύστημα ακρυλικών ρητινών σε Δημ. Σχολείο στο Πόρτο Ράφτη