Ακρυλικός ελαστικός τάπητας (cushion) γηπέδου μπάσκετ σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα