Δάπεδο ακρυλικών ρητινών (cushion) γηπέδου μπάσκετ στην Αρτέμιδα Αττικής