Τάπητας ακρυλικών ρητινών σε γήπεδο μπάσκετ στην Βούλα Αττικής