Σύστημα ακρυλικών ρητινών Ergo Evolution σε σχολείο στη Δράμα