Ανακαίνιση γηπέδου μπάσκετ με σύστημα ακρυλικών ρητινών στη νήσο Άνδρο