Τρισδιάστατη κατασκευή με χυτό τάπητα ασφαλείας στο Δήμο Πετρούπολης