Τάπητας ακρυλικών ρητινών σε Δημοτικό Σχολείο στη νήσο Κω