ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018 22:16

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Η επιχείρηση ΡΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝ. ΠΕΤΡΟΣ - «ERGOSPORT» στοχεύει στην πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της ενώ λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών της.…