Τάπητας ακρυλικών ρητινών σε γήπεδο πολλαπλών χρήσεων στη Λάρισα