Επίστρωση συστήματος ακρυλικών ρητινών στο Γυμνάσιο-Λύκειο Παπάγου Αττικής